Příspěvky

Návrat ke středověkému městu

Obrázek
  Situace Koncept  Koncept uspořádání hmot a průchodů Mapa cest a přístupů Rozdělení prostorů Nejmenší prodejní jednotky a vyústění přípojek - půdorys Vizualizace pohledu z průchodu Zákres do fotky

Návrh bytovky

Obrázek
Situace Koncept 3D pohled s vyznačenou bytovkou Půdorys bytovky 1NP Půdorys bytovky 2NP Stručný náhled do bytovky Pokus o vizu  

Cesty a hmoty 2

Obrázek
Hranice jako cesty Situace 3D Zákres do fotky Hranice jako hmota Situace Půdorys 3D Zákres do fotky  

Principy uspořádání cest a hmot

Obrázek
Situace Varianty s různými šířkami ulic a hmot Ulice 3 metry - hranice je osou cesty Hmota do hloubky 6 m Ulice 3 m - hranice je osou cesty Hmota do hloubky 5 m Ulice 4 m - hranice je osou cesty Hmota do hloubky 6 m Ulice 4 m - hranice je osou cesty Hmota do hloubky 5 m Ulice 3 m - hranice jsou hranice cest Hmota do hloubky 6 m Cesty jako hmota - mohly by být tunely Varianta Benátky - místo cest jsou vodní kanály Zákres do fotky - pohled z ulice Pohled mezi hmoty z ulice  

Rostlá struktura

Obrázek
  Stávající situace Zakreslení všech existujících hranic Uspořádané hranice Princip - zdi kopírují existující hranice a hmoty dotváří střechy Inspirace pro rozdělení - Malá Strana Půdorys 3D návrh rozdělení celků se střechami Jen takový pokus, jak by slušely sedlové střechy